Konzultace

  • PET, FCE - zkouška na nečisto (oprava písemného testu, ústní zkouška)
  • Státní maturita - zkouška na nečisto (didaktický test, písemný projev, ústní zkouška)
  • Cena 350 Kč za 45 minut (oprava testu, ústní zkouška, konzultace)

Pokud se chystáte na jednu z uvedených zkoušek a chcete si ověřit, jak byste u zkoušky uspěli, můžete si udělat "zkoušku nanečisto". Dostanete celý test, který si doma ve stanoveném časovém limitu a za podmínek odpovídajících skutečné zkoušce uděláte a odevzdáte. Dostavíte se na ústní zkoušku. Po vykonání ústní zkoušky obdržíte výsledek z celé zkoušky.

  • Ph.D. zkouška z angličtiny, soft skills - příprava na PPT prezentaci, procvičení výslovnosti základních termínů z daného oboru.

Vážená paní doktorko, děkuji Vám a chci Vám napsat, že se mi moc líbí Váš perfektní přístup, připomínky a další činnosti, které činíte v souvislostí s mojí prezentací. Rozumíte své práci skvěle! Děkuji Vám za Vaši vysoce odbornou pomoc, povzbuzení, připomínky, uplatnila jsem je. R.M.

Vážená paní Pazderová, ráda bych se s Vámi podělila o nesmírnou radost, že jsem zvládla zápočet z anglického jazyka na FSS MU v Brně. Moc jste mi pomohla, pochopila jsem, jak mám prezentaci upravit a zjednodušit, a rozhodně to bylo ku prospěchu. Navíc jsem, myslím, výrazně zapracovala na výslovnosti díky webovkám, které jste mi doporučila. B.N.

  • Cena za konzultaci jako za individuální výuku.