Profily lektorů

Profil lektorky – PhDr. Sabina Pazderová

Vzdělání

 • Titul PhDr. v oboru anglický a český jazyk na UP v Olomouci v roce 1983
 • Studijní kurzy jazyka a metodiky vedené zahraničními lektory
 • Certifikát examinátorky cambridgeských zkoušek PET, FCE, CAE - 1995
 • Studijní pobyty v zahraničí:
 • University of Wolverhampton (VB) – 1993 (více)
 • University of Pennsylvania (USA) – 1994 (více)
 • Language School Barnstaple (VB) - 2001 (více)
 • Oxford University, Exeter College (VB) - 2008 (více)
 • Barnstaple SOL (VB) - 2014 Authentic Language methodology, language and culture course for teachers of English

Praxe

 • Státní jazyková škola v Olomouci (1983 - 1992, 1995 – 2006)
(kurzy pro děti a dospělé – všechny stupně pokročilosti, příprava studentů na státní jazykové zkoušky a na cambridgeské zkoušky)
 • Pedagogická fakulta UP v Olomouci Katedra cizích jazyků (1992 – 1995)
(kurzy anglického jazyka a metodiky angličtiny)
 • Filozofická fakulta UP v Olomouci Katedra anglistiky a amerikanistiky (od r. 2006)
(kurzy anglického jazyka a metodiky angličtiny, příprava e-learningových materiálů pro FCE a CAE, kurzy pro uchazeče o studium anglistiky, příprava přijímacího testu z angličtiny, příprava jazykové zkoušky pro studenty doktorandského studia)
 • Výuka didaktiky angličtiny: University of Durham (VB) - 2011

Související praxe a zkušenosti

 • Examinátorka cambridgeských zkoušek PET, FCE a CAE, registrovaná Britskou radou v Praze v roce 1995
 • Lektorka kurzů anglického jazyka a metodiky angličtiny pro učitele angličtiny akreditovaných ministerstvem školství (G-projekt, JAME, Brána jazyků, Britská rada)
 • Lektorka nakladatelství Oxford University Press (semináře a workshopy pro učitele angličtiny základních, středních a jazykových škol)
 • Přednášky a semináře na mezinárodních konferencích (např. o přípravě na novou maturitu, testování, výuka výslovnosti, využití hudby a vizuálních prostředků v hodinách angličtiny)
 • Spoluautorka učebnic pro děti Chit Chat Workbook 1 a 2 z nakladatelství Oxford University Press (více fotka obalu knihy Chit Chat)

Reference

 • Skanska, Správa nemovitostí Olomouc, Fakultní nemocnice Olomouc
 • Hodnocení od studentů jazykové školy, UP v Olomouci, učitelů angličtiny - Podívejte se do sekce REFERENCEProfil lektorky - Mgr. Hana Sobotková

Vzdělání

 • Jazyková zkouška C2 na Filozofické fakultě UP
 • Titul Mgr. v oboru Anglická filologie a Aplikovaná ekonomická studia v roce 2013 na FF UP
 • Učitelská kvalifikace na FF UP

Praxe

 • Výuka anglického jazyka od roku 2013
 • Lektorka na Katedře anglistiky a amerikanistiky FF UP (anglický jazyk, prezentační dovednosti)
 • Praxe na Gymnáziu Hejčín V Olomouci